Kad CIDB atau Kad Pendaftaran Kontraktor adalah satu dokumen penting yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Ia dikeluarkan kepada kontraktor yang berdaftar dengan CIDB. Ianya mengandungi maklumat penting mengenai kontraktor dan kelayakan mereka untuk menjalankan kerja pembinaan.

Jenis-jenis kategori kerja kontraktor yang terdapat pada kad CIDB

Gred 1

Kontraktor ini diiktiraf oleh CIDB untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan. Ianya melibatkan kos yang rendah seperti pemasangan kipas, pengecatan dan sebagainya.

Gred 2

Bagi gred 2 ini, kontraktor berkebolehan untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan yang melibatkan kos yang sederhana. Contohnya adalah seperti pemasangan paip air, pemasangan lampu dan sebagainya.

Gred G3

Gred G3 ini adalah untuk kontraktor yang mempunyai keupayaan untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan yang melibatkan kos yang tinggi seperti pembinaan rumah, bangunan pejabat dan sebagainya.

Gred C4

Bagi gred jenis ini, kontraktor merupakan kontraktor yang berupaya untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan yang melibatkan kos yang sangat tinggi seperti pembinaan jalan raya, jambatan dan sebagainya.

Gred G5

Kontraktor ini adalah kontraktor yang mempunyai keupayaan untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan yang melibatkan kos yang sangat tinggi dan kompleks seperti pembinaan lapangan terbang, hospital dan sebagainya.

Setiap kategori kerja ini mempunyai keperluan yang berbeza. Kontraktor perlu memastikan bahawa mereka mempunyai kelayakan yang mencukupi sebelum memohon untuk dinaiktaraf kepada gred yang lebih tinggi. Ini adalah penting bagi memastikan bahawa kerja-kerja pembinaan dilaksanakan dengan sempurna dan selamat.

Kesimpulan

Dengan adanya kad CIDB dan kategori kerja yang ditetapkan oleh CIDB, ia dapat membantu memastikan bahawa kontraktor yang terlibat dalam industri pembinaan adalah yang berkelayakan. Mereka juga perlu mempunyai kemahiran yang mencukupi untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan dengan cekap. Oleh itu, adalah penting bagi kontraktor untuk sentiasa mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh CIDB untuk memastikan kualiti kerja yang terjamin.

Jika anda ingin mendaftar atau membuat pembaharuan kontraktor dengan CIDB, anda boleh menghubungi pegawai kami dengan segera di WhatsApp (https://wa.me/601116107119)

× Boleh kami bantu anda?